o DNFie słów kilka

Czym jest DNF? Za jakie przewinienia spotka nas ta kara?

DNF to inaczej dyskwalifikacja ułożenia – największy koszmar każdego zawodnika. Potrafi zepsuć rekordowe średnie, przekreślić szanse na podium i znacząco pogorszyć nasz wynik na zawodach. Oznacza on bowiem, że ułożenie nie jest zaliczone i zostaje traktowane jak najgorsze w średniej. 

Przygotowaliśmy dla was obszerną listę sytuacji, w których zostaniemy ukarani DNFem: 


1. nieułożona kostka - zdecydowanie najczęstszy powód DNFa na oficjalnych zawodach. Zatrzymanie timera, gdy do ułożenia kostki potrzebny jest więcej niż jeden ruch, skutkuje niezaliczeniem próby. Dotyczy to również nieprzesuniętej warstwy środkowej na kostkach większych niż 3x3x3, gdyż ruchy wewnętrznymi warstawami nie należą do oficjalnej notacji WCA.  Przypadkowe zatrzymanie timera, gdy kostka wciąż jest układana, również skutkuje DNFem.


Podstawa w regulacjach WCA:

https://www.worldcubeassociation.org/regulations/#10e4

https://www.worldcubeassociation.org/regulations/#A6b2


2. niepoprawne używanie kamery podczas ułożenia – niech nie zmyli was nagłówek – nagrywanie swoich ułożeń jest dozwolone i to powszechna praktyka. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z wytycznymi WCA, zawodnik nie może widzieć ekranu kamery podczas układania – odpada zatem nagrywanie telefonem z użyciem przedniego aparatu. Nie należy również w żaden sposób operować kamerą, dotykać jej ani przestawiać podczas inspekcji lub ułożenia. Właśnie w taki sposób Max Park, obecnie jeden z najlepszych speedcuberów na świecie, stracił swój rekord świata w kostce 6x6x6 podczas zawodów Bruin Cube Day w maju 2018 roku. Max pobił wówczas światowy rekord zarówno w pojedynczym ułożeniu, jak i średniej z trzech ułożeń. Przypominamy, że w przypadku kostek 6x6x6 oraz 7x7x7 obowiązującym formatem jest średnia z trzech ułożeń,  w przeciwieństwie do mniejszych sześcianów, gdzie mierzy się “średnią z pięciu”. Rekord Parka w średniej został jednak później unieważniony, gdyż podczas inspekcji jednego z ułożeń w rekordowej średniej, Max przestawił kamerę stojącą na jego stoliku, za co WCA zmieniła jego czas na DNF.


Podstawa w regulacjach WCA:

https://www.worldcubeassociation.org/regulations/#2i2


3. defekty kostki oraz wykroczenia przy naprawianiu podczas oficjalnego ułożenia – nieraz zdarza się, że układając na zawodach wypadnie element bądź kostka zepsuje się. WCA wychodząc naprzeciw zawodnikom, pozwala na dokonywanie napraw podczas ułożenia. Należy jednak przestrzegać kilku ściśle określonych reguł:


4. nie można naprawiać części, których awaria nie obejmuje – np. zamieniać elementy, które nie wypadły z kostki;

  • nie można używać narzędzi lub elementów z innej kostki;

  • naprawy nie mogą przynieść korzyści w ułożeniu – stan po naprawie musi dokładnie odwzorowywać stan kostki zaraz przed usterką;

  • podczas konkurencji bez patrzenia, nie można zdejmować opaski zakrywającej oczy, by naprawić kostkę;


Złamanie którejkolwiek z tych zasad skutkuje DNFem. Należy również pamiętać, że zgodnie z wytycznymi WCA, nie możemy układać na popsutej układance bądź takiej, w której brakuje elementów. Kiedy spotka nas awaria podczas ułożenia, mamy do wyboru dwie drogi: niezwłocznie naprawić kostkę bądź przerwać ułożenie, godząc się na jego niezaliczenie – DNF. Jeśli po zakończeniu ułożenia z kostki wypadnie więcej niż jeden jednokolorowy element (np. pokrywka centra) bądź jakikolwiek dwu- lub trójkolorowy element, ułożenie również nie zostanie zaliczone.


Podstawa w regulacjach WCA:

https://www.worldcubeassociation.org/regulations/#5b


5. przekroczenie limitu czasu na ułożenie – na każdych zawodach, każda konkurencja posiada swój limit czasu, w którym zawodnicy muszą się zmieścić z ułożeniem kostki. Limit ten wynosi zazwyczaj od minuty do dziesięciu minut i jest jasno określony w harmonogramie imprezy, na którą się wybierasz. Przekroczenie go skutkuje DNFem. Limit istnieje nie dlatego, by wykluczyć najsłabszych zawodników, lecz by zawody przebiegały sprawnie oraz by uniknąć niepotrzebnych opóźnień na stanowiskach. Nie należy się jednak obawiać – często limity są na tyle pobłażliwe, że z pewnością uda Ci się ukończyć ułożenie na zadeklarowanych przez siebie układankach. Warto jednak przed każdymi zawodami zapoznać się z limitem czasu wszystkich interesujących nas konkurencji, by w dniu zawodów nie spotkała nas przykra niespodzianka w postaci DNFa za zbyt długie ułożenie.


Podstawa w regulacjach WCA:

https://www.worldcubeassociation.org/regulations/#A1a4


6. celowe pogarszanie swojego czasu podczas oficjalnych ułożeń – dotyczy używania kostek nienaturalnych rozmiarów, układania jedną ręką, gdy konkurencja tego nie wymaga oraz szeregu innych pomysłów niektórych zawodników, którym nie zależy na jak najlepszym wyniku. Poza DNFem, celowe pogarszanie swojego wyniku grozi również dyskwalifikacją z danej konkurencji. Dotyczy to również zawodników, którzy zgłosili się do układania kostki, której nie potrafią rozwiązać.


Podstawa w regulacjach WCA:

https://www.worldcubeassociation.org/regulations/#A1c


7. wykonywanie ruchów na kostce podczas inspekcji – piętnastosekundowy czas przed ułożeniem służy wyłącznie zapoznaniu się ze stanem kostki. Ruchy wykonywać można dopiero po wystartowaniu timera. Nieprzestrzeganie tej zasady skutkuje niezaliczeniem ułożenia (DNF).


Podstawa w regulacjach WCA:

https://www.worldcubeassociation.org/regulations/#A3c1


8. przekroczenie czasu inspekcji – ułożenie można zacząć najpóźniej 17 sekund od rozpoczęcia inspekcji. Wystartowanie timera między szesnastą a osiemnastą sekundą skutkuje karą “+2”, czyli dwóch sekund dodanych do ostatecznego czasu ułożenia. Gdy minie 17 sekund inspekcji, a timer nie zostanie przez nas wystartowany, sędzia przyzna nam DNF.


Podstawa w regulacjach WCA:

https://www.worldcubeassociation.org/regulations/#A4d2


9. rozmowa podczas ułożenia z kimkolwiek poza sędzią lub delegatem WCA


Podstawa w regulacjach WCA:

https://www.worldcubeassociation.org/regulations/#A5a


10. używanie innego przedmiotu (poza matą i stolikiem) lub pomocy innej osoby, w celu osiągnięcia korzyści podczas ułożenia


Podstawa w regulacjach WCA:

https://www.worldcubeassociation.org/regulations/#A5b


11. przytrzymanie kostki w rękach podczas kończenia ułożenia, lub jej dotykanie po zatrzymaniu timera – wytyczne mówią, że zanim zatrzymamy urządenie mierzące czas, kostkę należy wypuścić z rąk. Niezastosowanie się do tej reguły skutkuje DNFem. Sędzia ma jednak prawo zaliczyć ułożenie i nałożyć dwie sekundy kary (“+2”), jeżeli stwierdzi, że nie zostały wykonane ruchy, a przytrzymanie było przypadkowe i nie przyniosło nam żadnej korzyści.


Podstawa w regulacjach WCA:

https://www.worldcubeassociation.org/regulations/#A6c


12. zresetowanie timera, kiedy sędzia nie zweryfikował jeszcze czasu ułożenia


Podstawa w regulacjach WCA:

https://www.worldcubeassociation.org/regulations/#A6f


13. niezłożenie podpisu na karcie z rezultatami – podczas ułożenia sędzia przechowuje na stoliku kartę zawodniczą, gdzie zapisuje nasze rezultaty i wszelkie kary. Przy każdym ułożeniu, osiągnięty czas wymaga podpisu zarówno zawodnika, jak i obecnego przy nas sędziego. Brak któregokolwiek z podpisów jest podstawą do niezaliczenia ułożenia.


Podstawa w regulacjach WCA:

https://www.worldcubeassociation.org/regulations/#A7c


14. używanie obu rąk podczas konkurencji 3x3x3 jedną ręką – zabronione jest również zmiana ręki podczas ułożenia lub dokonywanie napraw z użyciem obu rąk. W konkurencji popularnie nazywanej “3x3x3 OH” używamy tylko jednej ręki i nie wolno pomagać sobie jakąkolwiek inną częścią ciała.


Podstawa w regulacjach WCA:

https://www.worldcubeassociation.org/regulations/#C1


15. układanie na kostkach, które nie spełniają warunków WCA – dotyczy to przede wszystkim kostek zużytych, posiadających uszkodzone części bądź takie, które wyglądają inaczej niż inne – na przykład przez plamy, zabrudzenia bądź pęknięcia. Kostki nie mogą również posiadać więcej niż jednego logo, które ponadto może być umieszczone wyłącznie na jednokolorowym elemencie. Wyjątkiem jest kostka 2x2x2, gdzie na powierzchni układanki nie znajdziemy jednokolorowych części – tam logo przyklejamy na dowolny narożnik kostki. 

Jeżeli runda danego zawodnika nie jest jeszcze zakończona, delegat zawodów ma prawo zastąpić ułożenia dokonane na niedopuszczonej kostce z dodatkowymi ułożeniami, zamiast karać DNFem – o ile pozwalają na to warunki.


Podstawa w regulacjach WCA:

https://www.worldcubeassociation.org/regulations/#3k2
W artykule nie zostały opisane sytuacje grożące DNFem podczas konkurencji “z zamkniętymi oczami”, “3x3x3 najmniejszą liczbą ruchów” oraz konkurencji “clock”.

W konkurencjach, gdzie obowiązującym oficjalnie formatem jest średnia z pięciu ułożeń (2x2x2, 3x3x3, 4x4x4 oraz 5x5x5, a także pyraminx, megaminx, skewb, square-1, clock oraz 3x3x3 jedną ręką) obecność dwóch takich kar w jednej średniej skutkuje jej niezaliczeniem. Zostaniemy wówczas sklasyfikowani na samym końcu rankingu na zawodach, razem z innymi zawodnikami, którym nie udało się zaliczyć swojej średniej. Mamy nadzieję, że ten wpis pozwoli wam uniknąć takich kar w przyszłości, aby przyjemne doświadczenie obecności na zawodach nie zostało osłabione przez niepotrzebne kary i dyskwalifikacje. Aby być w pełni przygotowanym do wzięcia udziału w zawodach, zachęcamy do zapoznania się z Regulacjami WCA. Pamiętać należy, że wszelkie wątpliwości związane z Regulacjami pomoże rozwiać kontakt z Delegatem WCA.

Powodzenia!


Artykuł napisany przez Adama Juszczyńskiego

Zostaw komentarz

Zaloguj się, aby dodać komentarz